KURULLAR
Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Dr. Müge Aydoğdu

Kongre Sekreteri
Dr. Nazlıhan Boyacı Dündar

Bilimsel Komite Başkanı
Dr. Melda Türkoğlu

Bilimsel Komite
Dr. Andrijan Kartalov
Dr. Bilgin Cömert
Dr.Cenk Kıraklı
Dr. Dorel Sandesc
Dr. Gül Gürsel
Dr. N. Defne Altıntaş
Dr Mirjana Shosholceva
Dr. Murat Sungur
Hemşire Nuray Delen
Dr. Recep Civan Yüksel
Dr. Rudin Domi

Kongre Bildiri Kurulu

Bildiri Kurulu Başkanı
Dr. Arzu Topeli İskit

Bildiri Kurulu Üyeleri
Dr. N. Defne Altıntaş
Dr. Sema Turan
Dr. Ezgi Özyılmaz
Dr. Leyla Talan

Dernek Yönetim Kurulu

Genel Başkan
Prof. Dr. N. Defne Altıntaş

II. Başkan
Prof. Dr. Emel Eryüksel

Genel Sekreter
Prof. Dr. Sema Turan

Sayman
Prof. Dr. Müge Aydoğdu

Üye
Dr. Melda Türkoğlu
Dr. Arzu Topeli İskit
Dr. Cenk Kıraklı
Dr. Ezgi Özyılmaz
Dr. Levent Yamanel